Kontakt
Bartosz Kotowicz
Bartosz Kotowicz
konsultant ds. merytorycznych

tel.: 512 155 500
e-mail: bartosz.kotowicz@lazarski.pl

Ewelina Milan
Ewelina Milan
koordynator ds. komunikacji z nauczycielami i uczniami, konsultant ds. merytorycznych

tel.: 504 018 147
e-mail: e.milan@lazarski.edu.pl

Izabella Dessoulavy-Gładysz
Izabella Dessoulavy-Gładysz
Rzecznik Prasowy

tel.: 502 373 147
e-mail: i.dessoulavy-gladysz@lazarski.edu.pl