Olimpiada Wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich
w roku szkolnym 2016/2017

Godzina rozpoczęcia i sposób dostarczenia testów

Na wskazane przez nauczycieli maile 10 stycznia (wtorek) po godz.14.00 zostanie wysłany link do strony wraz z hasłem, z której można będzie pobrać testy na I Etap Olimpiady.

Rejestracja

Rejestracja uczestników

początek: 13 grudnia 2016 r. 
koniec: 09 stycznia 2017 r.

Etap 1

miejsce: szkoła uczestnika

zakres: test kompetencji

data: 11 stycznia 2017 r.

Etap 2

Eliminacje okręgowe

miejsce: wskazana przez organizatora szkoła w mieście wojewódzkim

 

zakres: test + plus pisemne pytania otwarte

data: 27 lutego 2017 r.

 

 

Etap 3

miejsce: Uczelnia Łazarskiego
zakres: test + plus pisemne pytania otwarte
data: 22 marca 2017 r.  
(cześć pisemna 10:30 – 11.30, część ustana 12:00-14:00)
15.00 – 15.30 – wręczanie nagród przez Rzecznika Praw Obywatelskich