Uczeń

Jestem uczniem klasy II Liceum. Czy mogę wziąć udział w Olimpiadzie czy jest może ona przeznaczona tylko dla maturzystów?

Oczywiście, że tak. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów trzyletnich  liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników bez względu na to, do której klasy uczęszczają.

Mój nauczyciel nie jest zainteresowany zgłoszeniem uczniów z naszej szkoły do udziału w Olimpiadzie. Czy mogę zgłosić się osobiście?

Jak najbardziej.
Wystarczy napisać maila o tytule "Zgłoszenie" na adres e.milan@lazarski.edu.pl w treści podając: imię i nazwisko, adres mailowy do kontaktu, nr telefonu kontaktowego i adres szkoły w której się uczysz. My zajmiemy się już resztą.

Z jakiej strony najlepiej pobrać akty prawne, które są wskazane w przygotowanym przez Państwa ramowym programie merytorycznym?

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w dziale zakres merytoryczny.

Jak mogę się zapoznać regulaminem Olimpiady?

Nauczyciel/dyrektor szkoły

W jaki sposób mam zgłosić uczniów do udziału w Olimpiadzie?

Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej odbywa sie za pomocą formularza rejestracyjnego. Pod tym adresem znajduje się także szczegółowy opis procedury rejestracji.

Jakie dokumenty i zgody musi dostarczyć nauczyciel aby zarejestrowany uczeń mógł wziąć udział w olimpiadzie?

Udział zarejestrowanych uczniów w Olimpiadzie wymaga dostarczania wydrkowanych i podpisanych następujących dokumentów:

Druki opcjonalne:

Czy ze zgłoszeniem uczestnictwa w Olimpiadzie szkoły bądź uczniów wiążą się koszty?

Nie. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest nieodpłatne. Wszystkie przewidziane nagrody fundowane są przez organizatora i sponsorów.

Czy uczniowie otrzymają jakieś dyplomy czy zaświadczenia potwierdzające ich udział w olimpiadzie?

Wszyscy finaliści i laureaci Olimpiady otrzymują dyplom. Komitet Główny może także na prośbę uczestnika finału wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie.

Czy można nagrodę główną w postaci wyjazdu zamienić na nagrodę finansową o wartości takiego wyjazdu?

Niestety organizator Olimpiady nie przewiduje takiej możliwości.

W jaki sposób z przekazać informację o wynikach eliminacji szkolnych?

Należy pobrać i wypełnić protokół z eliminacji szkolnych.