Z przyczyn od nas niezależnych zapisy rozpoczną się od dnia 7 grudnia. 

Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się 11 stycznia 2017 r.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do państwa dyspozycji pod numerem tel. 504 018 147.

 

 

 


Kto może wziąć udział?

Olimpiadę adresujemy do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceów i techników, którzy są zainteresowani są tematyką praw obywatelskich.

Jaki jest cel?

Poprzez Olimpiadę chcemy rozwijać praktyczną wiedzę o społeczeństwie i zasadach prawnych oraz budzić postawy świadomości i kompetencji obywatelskich. Zależy nam na tym, by kształtować umiejętność samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dlaczego warto wziąć udział w  Olimpiadzie?

Olimpiada to nie tylko możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. To także wspaniała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę (szczególnie przed maturą) oraz poznać znajomych o podobnych zainteresowaniach z całej Polski.

Jakie są zasady?

Olimpiada składa się z trzech etapów:

 1. Eliminacje szkolne
  To test pisemny, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole pod nadzorem Komisji Szkolnej powołanej przez dyrektora ich szkoły.
  Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów.
 2. Eliminacje okręgowe
  Odbywają się w wybranej przez Organizatora szkole w mieście wojewódzkim.
  W tym etapie pod nadzorem Komisji Okręgowej uczestnicy rozwiązują test składający się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych.
  Do kolejnego etapu przechodzi 6 osób, które uzyskały najwyższą liczbą punktów.
 3. Finał
  Odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
  Finaliści pod nadzorem Komisji Głównej rozwiązują test zawierający pytania otwarte i zamknięte.
  Zwycięzcami Olimpiady zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

Jakie są nagrody?

Nagrodą główną dla trojga Zwycięzców jest wyjazd do instytucji unijnych w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Pozostali Finaliści otrzymają dyplomy oraz upominki ufundowane przez Uczelnię Łazarskiego.

Jak można się zgłosić?

 • Poprzez „Internetowy System Obsługi Olimpiady”.
  Opiekun uczestników Olimpiady w danej szkole rejestruje szkołę oraz poszczególnych uczestników poprzez przygotowany system online.

Kto jest organizatorem?

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Patronat nad Olimpiadą objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące Olimpiady dostępne są w Regulaminie.