Uwaga! Finał Olimpiady odbędzie się 29 lutego 2016 w siedzibie Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, Warszawa).


Harmonogram:


 • 10: 30 - 10: 45 – rejestracja uczestników Finału Olimpiady, sala 129, p. I, sektor D
 • 11:00 – 12:00 – część pisemna Olimpiady, sala 129, p. I, sektor D
 • 12:10 – uroczyste otwarcie Olimpiady – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński oraz przemówienia zaproszonych gości
 • 12:25 - prezentacja składu Komisji Egzaminacyjnej, ogłoszenie wyników części pisemnej Olimpiady – przedstawienie finalistów – dr Małgorzata Sekuła –Leleno 
 • 12:30  – 13:30 – część ustna Olimpiady, sala 123, I p., sektor D 
 • 13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
 • 15:00–15:30 ogłoszenie wyników pierwszej edycji Olimpiady, wręczenie nagród i dyplomów.
 • Podsumowanie i zakończenie Olimpiady – Ewelina Milan 

 

Lista finalistów:

 

 • Szymon Grzelak, Zespół Szkół Elektrycznych Włocławek – 50 pkt
 • Roksana Melkowska, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 50 pkt
 • Maciej Nieszporek, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki  Lublin – 49 pkt
 •  Łukasz Świątek, ZSGŻiA im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku – 48 pkt
 • Alicja Filusz, XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu – 47 pkt
 • Kinga Ney, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach – 46 pkt
 • Ewelina Kutaś, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach – 46 pkt
 • Artur Sadkowski, Zespół Szkół w Mszczonowie – 46 pkt
 • Karolina Lemka, Zespół Szkół im. Bohaterów Września w Iławie – 46 pkt
 • Karolina Ziemińska,  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – 46 pkt
 • Katarzyna Lipińska, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – 46 pkt
 • Jakub Sokołowski III Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – 46 pkt

 

Poniżej podajemy zakres merytoryczny do etapów Olimpiady:


Etap II

Podstawa programowa dla przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny - zakres rozszerzony w zakresie objętym przedmiotem Olimpiady oraz:

 1. Konstytucja  (Dz. U. nr 78, poz. 483) - art. 1-80, art. 87-94, art. 173 – 187, art. 188-197, art. 208 - 212
 2. Konstytucja -  art. 1-26, art. 198-201
 3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. nr 61, poz. 284) – art. 2-18
 4. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) –  art. 1-6, art. 12; art. 25, art. 27-32, art. 46, art. 66-76
 5. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, (Dz. U. Nr 101, poz. 925) – art. 1-6, art. 14-15a, art. 17-23
 6. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. O Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648) – art. 1-22
 7. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 690 – art. 1-13
 8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  - art. 1-29
 9. Decyzja PE z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz. U. UE. L nr 113, poz. 15, art. 1-13
 10. Karta Praw Podstawowych – art. 1-24, art. 39-43, art. 44-46, art. 47-50
 11. Kodeks cywilny – art. 1, 5-6, 8-16, 25-28, 23-24, 415 - 4172
 12. Kodeks postępowania cywilnego – art. 1-3, 9-10, 61-66, 86-87
 13. Kodeks postępowania administracyjnego – art. 5-16, 28-40, art. 50, art. 104, art. 109-110, 114-122, 127-140, art. 144

  

Etap III

Zakres obowiązujący dla II Etapu oraz:

 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 61, poz. 284) – art. 19-46, art. 38 – 52
 • Karta Narodów Zjednoczonych, (Dz. U. Nr 23, poz. 90) – art. 1-3, 7-9, 33-38, 92-96
 • Traktat o funkcjonowaniu UE, (Dz. U. Nr 90, poz. 864/2 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) – art. 251-281
 • Konwencja o prawa dziecka, (Dz. U. Nr 120, poz. 526) – art. 1, 6-23, 27-41

 

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do państwa dyspozycji pod numerem tel. 504 018 147.

Uczniom i nauczycielom już życzymy powodzenia w II etapie.

Organizatorzy

                                           

Kto może wziąć udział?

Olimpiadę adresujemy do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceów i techników, którzy są zainteresowani są tematyką praw obywatelskich.

Jaki jest cel?

Poprzez Olimpiadę chcemy rozwijać praktyczną wiedzę o społeczeństwie i zasadach prawnych oraz budzić postawy świadomości i kompetencji obywatelskich. Zależy nam na tym, by kształtować umiejętność samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dlaczego warto wziąć udział w  Olimpiadzie?

Olimpiada to nie tylko możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. To także wspaniała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę (szczególnie przed maturą) oraz poznać znajomych o podobnych zainteresowaniach z całej Polski.

Jakie są zasady?

Olimpiada składa się z trzech etapów:

 1. Eliminacje szkolne
  To test pisemny, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole pod nadzorem Komisji Szkolnej powołanej przez dyrektora ich szkoły.
  Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów.
 2. Eliminacje okręgowe
  Odbywają się w wybranej przez Organizatora szkole w mieście wojewódzkim.
  W tym etapie pod nadzorem Komisji Okręgowej uczestnicy rozwiązują test składający się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych.
  Do kolejnego etapu przechodzi 6 osób, które uzyskały najwyższą liczbą punktów.
 3. Finał
  Odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
  Finaliści pod nadzorem Komisji Głównej rozwiązują test zawierający pytania otwarte i zamknięte.
  Zwycięzcami Olimpiady zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

Jakie są nagrody?

Nagrodą główną dla trojga Zwycięzców jest wyjazd do instytucji unijnych w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Pozostali Finaliści otrzymają dyplomy oraz upominki ufundowane przez Uczelnię Łazarskiego.

Jak można się zgłosić?

 1. Poprzez „Internetowy System Obsługi Olimpiady”.
  Opiekun uczestników Olimpiady w danej szkole rejestruje szkołę oraz poszczególnych uczestników poprzez przygotowany system online.
 2. Można również zgłosić się samodzielnie.
  Wystarczy napisać maila o tytule „Zgłoszenie” na adres e.milan@lazarski.edu.pl w treści podając: imię i nazwisko, adres mailowy do kontaktu, numer telefonu kontaktowego i adres swojej szkoły.

Kto jest organizatorem?

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Patronat nad Olimpiadą objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące Olimpiady dostępne są w Regulaminie.